EXHIBITOR'S ACCOUNT REGISTRATION

There are three steps to creating an Exhibitor account:

1. Filling out the registration form
2. E-mail address verification 
3. Organiser's formal verification of the provided information

You're at step 1. Please fill out the form below and confirm by clicking on the "Create An Account" button.
You will receive an e-mail with an activation link. This should not take more than an hour. Once you follow the activation link, your account will be activated and the formal verification process will begin. 

select
Dane firmy z bazy GUS

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH Wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy danych i wielokrotne przetwarzanie moich danych osobowych obecnie i w przyszłości przez Spółkę Międzynarodowe Targi Gdańskie SA lub upoważnioną przez nią instytucję (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych-Dz U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz udostępnianie ich podmiotom trzecim - w celach promocyjno - handlowych.
Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 (Dz. U. Nr 144. Poz. 1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych od firmy MTG S.A. drogą elektroniczną na adres e-mail.
Oświadczam, że mając na względzie przepisy art.106n ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, akceptuję wystawianie i udostępnianie faktur w formie elektronicznej .

FAQ

* I received a warning that my e-mail address already exists in the system

the warning indicates that your e-mail address has been used in the past to register in the system. If you have forgotten your password, please use the [I forgot my password] link on the login screen. If you have registered in the past, you only need to enter/reset your password, with no need of registering again.

* can I use my e-mail address as my login?
yes, it’s a common practice.

 * why must the password consist of so many characters?
we protect your personal data. Increased password strength makes it more difficult to break into your account.

* other registration problem

we’re happy to help, please contact pomoc@exposupport.pl for more assistance.